Prins Net Aecht de 11e Sjon Peters

 • 2022-2023

Prins Ummenie de 60e Andy Janssen

 • 2019 - 2020

Prinses Net Aecht de 9e Marie Jose Peters Boerman

 • 2018 - 2019

Prins Ummenie de 58e Hennie Albers

 • 2017 - 2018

Prinses Net Aecht de 8e Ida Rutten

 • 2016 - 2017

Prins Ummenie de 56e Wil Kaal

 • 2015 - 2016

Prinses Net Aecht de 7e Henriette Kuppen

 • 2014 - 2015

Prins Ummenie de 54e Jeroen Peters

 • 2013 - 2014

Prins Net Aecht de 6e Chris Hopmans

 • 2012 - 2013

Prins Ummenie de 52ste Wim Sanders

 • 2011 - 2012

Prins Ummenie de 51ste Matje Hopmans

 • 2010 - 2011

Prinses Net Aecht de 5e Brenda Smit

 • 2009 - 2010

Prins Net Aecht de 4e Peter Rutten

 • 2008 - 2009

Prins Ummenie de 48e Tonnie Gerrits

 • 2007 - 2008

Prins Net Aecht de 3e Willie Lamers

 • 2006 - 2007

Prins Ummenie de 46e Jan Zwartjes

 • 2005 - 2006

Prins Net Aecht de 2e Bert Rieken

 • 2004 - 2005

Prins Ummenie de 44e Paul Albers

 • 2003 - 2004

Prinses Net Aecht de 1e Jeanne Marie Sommers

 • 2002- 2003

Prins Ummenie de 42e Adri Sommers

 • 2001 - 2002

Heerser Jo Schoofs

 • 2000 - 2001

Heerser Bas Schoofs

 • 1999 - 2000

Prins Ummenie de 39e Peter Wijers

 • 1998 - 1999

Heerser Paul Albers

 • 1997 - 1998

Heerser Gerrit de Bruin

 • 1996 - 1997

Heerser Gerrit de Bruin

 • 1995 - 1996

Prins Ummenie de 35e Victor Saedt

 • 1994 - 1995

Heerser Michel Wijers

 • 1993 - 1994

Prins Ummenie de 33e Pieter Zegers

 • 1992 - 1993

Heerser Henk Peters

 • 1991 - 1992

Prins Ummenie de 31e Bert Rieken

 • 1990 - 1991

Prins Ummenie de 30e Ton Schoofs

 • 1989 - 1990

Prins Ummenie de 29e Wim van Doorn

 • 1988 - 1989

Prins Ummenie de 28e Jo Peters

 • 1987 - 1988

Heerser Jos Peters

 • 1986 - 1987

Heerser Toon Schoofs

 • 1985 - 1986

Prins Ummenie de 25e Dirk Smith

 • 1984 - 1985

Heerser Toon Rutten

 • 1983 - 1984

Heerser Theo de Haan

 • 1982 - 1983

Prins Ummenie de 22e Jan Rieken

 • 1981 - 1982

Heerser Bert Rieken

 • 1980 - 1981

Heerser Henk Reijnen

 • 1979 - 1980

Prins Ummenie de 19e Lin Vissers

 • 1978 - 1979

Heerser Toon Hopmans

 • 1977 - 1978

Heerser Gerrit Geurts

 • 1976 - 1977

Heerser Jo Peters

 • 1975 - 1976

Heerser Gerrie Peters

 • 1974 - 1975

President Hent Sanders

 • 1973 - 1974

President Jan van Raaij

 • 1972 - 1973

President Hent Sanders

 • 1971 - 1972

President Jan Rieken

 • 1970 - 1971