Bestuur


Het bestuur van CV Net Aecht bestaat uit 5 personen, daarnaast hebben we een erevoorzitter. Samen met de actieve leden draagt het bestuur zorg voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur wordt ondersteund door diverse werkgroepen. CV Net Aecht en haar bestuur vindt het belangrijk om een democratische vereniging te zijn. Dit zie je onder andere terug doordat het bestuur zelf zo min mogelijk beslissingen neemt. Het bestuur komt tijdens de ledenvergaderingen met ideeën en voorstellen en de leden nemen door middel van stemming een beslissing. Op deze manier is er draagkracht voor ideeën en suggesties en worden er alleen dingen gedaan waar een meerderheid van de leden achterstaat. Als vereniging zijnde vinden we het belangrijk dat ons bestuur zich houdt aan de voorwaarden zoals gesteld in de wet Goed Bestuur. Hiervoor is dan ook een reglement opgesteld welke jaarlijks wordt getoetst.Het bestuur

Erevoorzitter

  • Bert Rieken

Voorzitter

  • Marcel Noij

Penningmeester

  • Hetty van Empel-Eikhout

Secretaris

Algemeen bestuurslid

  • René Kokke

Algemeen bestuurslid

  • Marie-José Peters-Boerman