AVG- wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Die wet verplicht ook ons om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Op zich is dat niet echt nieuw, want dat hebben we altijd al gedaan.

Wij zijn een vereniging die opgericht is om mensen te vermaken, speciaal in de carnavalstijd, met name met de carnaval. Onze website en sociale media is vooral gevuld met foto’s van het hele carnavalsgebeuren, van carnaval op school, Prins- en Prinsesverkiezingen, optochten en carnavalsfeesten van verenigingen uit de omgeving. Naast een stukje opbouw en geschiedenis zijn die foto’s de hoofdreden van bestaan van onze website.

Het is natuurlijk ondoenlijk iedereen om toestemming te vragen voor het maken en publiceren van al deze foto’s, waarvan de meesten vallen onder de “vrije nieuwsgaring” waarvoor niet eens toestemming nodig is. Mocht u toch foto’s of andere persoonsgegevens op onze website zien waar u het niet mee eens bent, bent u natuurlijk altijd vrij daar bezwaar tegen te maken door te mailen naar: info@netaecht.nl